Zmiana terminów dyżurów dr Katarzyny Flak – Wydziałowego Pełnomocnika Dziekana ds. Dydaktycznych dla kierunku Informatyka

 

w terminach: 22.01.2013 r., 29.01.2013 r. oraz 12.02.2013 r. dyżury będą odbywać się w godzinach 12.00-14.00