Zmiana terminu dyżuru Pani Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

Pani Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. nadzw. dr hab. E. Wagner -Bojakowska zmienia swój dyżur na:  wtorek godz. 12.00-14.00.

Zmiana dyżuru obowiązuje od dnia dzisiejszego czyli 26.02.2013 r.