zmiana dyżuru pani Dr M. Frontczak – Wydziałowego Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktycznych na kierunku Informatyka

 

Pani dr M. Frontczak przenosi swój dyżur z dn. 23.12.2013 r. (pn) w godz. 12-14 na dzień 30.12.2013 r. (pn) w godz. 10-14.

In november of 2011, he tweeted, somewhat out of the blue, that he had managed to find a bug in ios 5 which he believed could ultimately lead to a distributable https://www.trackingapps.org/ jailbreak
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.