Zawieszenie dyżurów Dziekana Wydziału Pana Prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka

 

Od przyszłego tygodnia tj. od dnia 28.02.2013 r. (czwartek) Pan Dziekan wstrzymuje swoje dyżury dziekańskie.
Ostatni dyżur odbędzie się w tym tygodniu tj. 21.02.2013 r.