Zasproszenie do udziału w ankiecie dla studentów – dane do wykorzystania w pracy magisterskiej

 

Drodzy Studenci,

Jestem studentką socjologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W chwili obecnej piszę pracę magisterską dotyczącą form zatrudnienia. W swojej pracy skupiam się na charakterystyce grupy zawodowej informatyków.

W związku z tym, zachęcam Was do udziału w mojej ankiecie. ANKIETA JEST CAŁKOWICIE ANONIMOWA. Zebrane w ten sposób informacje zostaną zaprezentowane w formie zbiorczego raportu. Poniżej znajduje się link do kwestionariusza ankiety. Jej wypełnienie zajmie Wam około 20 minut.

LINK:

Dziękuję za pomoc oraz poświęcony czas.

Maria Misiurek

Das flottenbauprogramm und seine folgenfür die angestrebte politische und wirtschaftliche weltmachtstellung deutschlands waren die fähigkeit, als seemacht zu agieren, und folglich der besitz einer entsprechenden flotte unabdingbar

In other words, this doesn’t control too much differently from most platforming games on tablets, but without any instruction whatsoever, the have a peek at the web link user doesn’t quite feel at ease

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.