Zarządzenie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ nr 1 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: sprawozdań z wyjazdów za granicę

 

Zarządzenie Dziekana WMiI UŁ nr 1  z dn.  23.10.2013 r. w sprawie sprawozdań z wyjazdów za granicę

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYJAZDU ZA GRANICĘ  (druk w formacie .doc i .xls jest do Państwa dyspozycji w Sekretariatach Katedr oraz w korespondencji mailowej -  lista l-wszyscy)

While roughly half academic writing center of all pdk/gallup respondents gave the schools in their own communities a grade of a or b, only 23 percent of blacks and 31 percent of hispanics would give their neighborhood schools such high marks
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.