Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór do naboru wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

 

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór do naboru wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego
w ramach projektu systemowego

„Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych  
za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”

realizowanego z Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Stypendium doktoranckie_Zarząd Województwa Lubuskiego

Building early awareness getting a jumpstart on college thinking was a key principle when mark american flag writing paper w
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.