zaproszenie na konferencję „Train professors to teach”, Gdańsk, 16 maja 2014 r.

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o poinformowanie pracowników Państwa uczelni o możliwości uczestniczenia w konferencji Train professors to teach – wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów poza systemem edukacji formalnej”, która odbędzie się 16 maja 2014 roku (piątek) w Gdańsku. Konferencja jest organizowana przez Uniwersytet Gdański i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 W załączeniu przesyłamy program konferencji zawierający szczegółowy opis celów spotkania.

2014_05_16_program

Konferencja jest adresowana do nauczycieli akademickich, a w szczególności do:

·         członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia,

·         liderów reformatorskich rozwiązań w zakresie metod i form kształcenia,

·         osób zainteresowanych tematyką uznawania efektów osiągniętych przez studentów poza edukacją formalną.

 Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/spotkania-i-szkolenia i trwa do wyczerpania limitu miejsc lub do 11 maja 2014 r.

 Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

 Z góry dziękujemy za rozpowszechnienie informacji nt. ww. konferencji wśród pracowników Państwa uczelni.

 Z poważaniem,

 

Beata Skibińska

Z-ca Dyrektora programu Erasmus+ ds. szkolnictwa wyższego

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.:  22 46 31 249   kom.:  664 902 376  fax.:  22 46 31 021

mail: beata.skibinska@frse.org.pl        

www.frse.org.pl | http://www.erasmusplus.org.pl

Add your own annotations http://pro-essay-writer.com as well using genius
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.