Zapraszamy studentów WMiI UŁ do udziału w Łódzkim Teście Informatyków organizowanym przez największych pracodawców sektora IT w naszym regionie – 20 listopada 2013 roku.

 

W imieniu firm:

- Accenture Services Sp, z o.o.,

- AMG.net S.A.,

- Comarch S.A.,

- Cybercom Poland Sp. z o.o.,

- Ericpol Sp. z o.o.,

- Rule Financial Sp. z o.o.,

- Teleca Poland Sp. z o.o.

-  iTransition Technologies S.A.

organizatorów Łódzkiego Testu Informatyków

zapraszamy studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

do wzięcia udziału w lll edycji testu.

 

Będzie ona miała miejsce w dniu 20 listopada 2013 roku.

Szczegóły na stronie: www.testIT.p.lodz.pl

 

Łódzki Test Informatyków został opracowany przez największych pracodawców lT w Łodzi.

Ma na celu umożliwienie studentom sprawdzenia swojej wiedzy w kontekście oczekiwań łódzkich firm. Pytania odpowiadają zakresowi umiejętności, jaki jest wymagany w trakcie procesów rekrutacyjnych na stanowiska programistów oraz innych specjalistów lT.

Wyniki testu są cenną wskazówką dla studentów odnośnie rozwoju własnych kompetencji oraz dla Uczelni w zakresie kierunków kształcenia specjalistycznego w dziedzinie szeroko rozumianej informatyki zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Uwaga! Decyzją Pana Dziekana Prof. dr. hab. R. Pawlaka potwierdzony udział w teście będzie usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.