Zapraszamy 6 marca 2014 r. o godz. 16.15 do sali D103 na odczyt prof. dra hab. Stefana Jackowskiego (UW) pt. Samuel Eilenberg – matematyk z Warszawy

 

 

Streszczenie
Przypomnimy postać i dorobek Samuela Eilenberga (1913 — 1998), jednego z architektów matematyki XX wieku, wywodzącego się z warszawskiej szkoły matematycznej, o czym w Polsce przez lata nie pamiętano. Po krótkim przeglądzie całości jego dorobku skoncentrujemy się na okresie warszawskim: studiach i doktoracie na UW oraz, mimo bardzo młodego wieku, bogatej działalności badawczej i interakcji z innymi matematykami. Zastanowimy się nad wpływem warszawskich korzeni na późniejszą twórczość Eilenberga oraz jego relacjami z dawnymi kolegami i nauczycielami. Wykład będzie ilustrowany skanami mało znanych zdjęć i dokumentów, które wzbogacają naszą pamięć o warszawskiej szkole matematycznej w okresie międzywojennym.

It is so much easier to put my documents in my https://spyappsinsider.com/keylogger file cabinet and shred them at the end of the year
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.