Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14.10.2013 r. zmarł prof. dr hab. Włodzimierz Waliszewski.

 

Zasłużony Kierownik Katedry Geometrii Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w 2010 r. uhonorowany odnowieniem doktoratu po 50-ciu latach. Związany naukowo z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Matematyki PAN, Międzynarodowym Centrum Banacha w Warszawie i Politechniką Łódzką. Autor blisko 50-ciu oryginalnych prac naukowych,
20 artykułów o charakterze dydaktycznym, podręcznika Geometria różniczkowa w zadaniach (1981).Redaktor tomu Differential Geometry w serii Banach Center Publications (1984) oraz encyklopedii szkolnej Matematyka (1988, 1997). Przewodniczący Komisji ds. programów nauczania matematyki w szkołach podstawowych
i średnich przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 70-tych. Redaktor Naczelny miesięcznika Matematyka – Czasopismo dla Nauczycieli w latach 1973-1991. Promotor wielu magistrantów i 20 doktorów, spośród których trzech zrobiło habilitację, a dwóch uzyskało tytuł profesora.

 Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 18.10.2013 r. o godz. 15.00

na Cmentarzu Katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Z wielkim żalem będziemy żegnać Pana Profesora zachowując o nim serdeczną pamięć.

 

 Władze, Pracownicy i Studenci

Wydziału Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Łódzkiego

 

Its discipline policies http://pro-essay-writer.com must be fair and humane
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.