XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

 

Informacje o konkursie: www.pti.wroc.pl i wroclaw@pri.org.pl

Dotyczy: dyplomanci wyższych uczelni w Polsce (w tym obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki oraz którzy złożyli i obronili je w terminie określonym przez regulamin studiów macierzystej uczelni

Udział w konkursie:  zgłoszenia dokonuje autor pracy przesyłając na niżej podany adres w terminie do 10.10.2013 r. następujące dokumenty

- praca dyplomowa w wersji wydrukowanej i elektronicznej (plik pdf.) z załącznikami niezbędnymi do dokonania oceny (nośnik z oprogramowaniem, zaświadczenie o wdrożeniu, kopia publikacji itp.)

- wypełniona przez wszystkich autorów ankieta dostępna na stronie www.pti.wroc.pl

- zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona do konkursu praca została obroniona jako praca magisterska w roku ogłoszenia konkursu (tj. od 01.10.2012 do 30.09.2013)

Wyniki konkursu będą ogłoszone do końca 2013 r.

Nagrody: I nagroda 5000 zł, II nagroda 4000 zł, III nagroda 3500 zł, 3 wyróżnienia po 2500 zł