XV edycja Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z woj. łódzkim

 

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Łódzkiego informuje o XV edycji Konkursu na najlepsze rozprawy

habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie

związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące

użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego

regionu.

 

Przedmiotem oceny są prace obronione w 2013 roku, dotychczas nienagradzane

w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

 

Rozprawy i prace wraz z wnioskiem, zaakceptowanym przez Dziekana Wydziału,

należy składać  w terminie do 23 czerwca 2014 roku odpowiednio:

 

w Biurze Nauki UŁ (pok. 221) -rozprawy habilitacyjne i doktorskie;

w Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i tok studiów – prace magisterskie.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

- egzemplarz pracy – oryginał

 

- recenzje zgłoszonej do konkursu rozprawy habilitacyjnej, doktorskiej,

pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone

za zgodność  z oryginałem).

 

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu oraz wzór wniosku (wniosek

należy wypełnić komputerowo i wszystkie niezbędne podpisy złożyć

odręcznie).

 

Informacja o konkursie znajduje się także na stronie Biura Nauki

http://www.biuronauki.uni.lodz.pl/

 

Iwona Rytych-Kaleta

Kierownik Biura Nauki UŁ

tel./fax (42)635-41-58

 

regulamin_konkurs_2014

zalacznik_1_wniosek_konkurs-2014


There are no free plans at jumpbox, but there is a free trymobilespy.com/how-to-check-text-messages-from-another-phone/ trial period of 15 days with each account
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.