X edycja Nagridy im. W. Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki

 
Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem nadsyłania zgłoszeń (14 kwietnia)
pragnę przypomnieć Państwu o dziesiątej już edycji Nagrody
im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki.
Dalsze szczegóły i pełną informację o Nagrodzie znaleźć można na
stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/

Byłbym wdzięczny za przekazanie tego listu wszystkim potencjalnie
zainteresowanym --- i za zgłaszanie najlepszych kandydatur!

Dziękuję i pozdrawiam,

W imieniu Rady Nagrody,

Paweł Urzyczyn

-----------------------------------------------------------------

           X Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Rada Nagrody ogłasza dziesiąty konkurs o Nagrodę im. Witolda
Lipskiego dla młodych polskich naukowców w zakresie informatyki.
Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody będzie
udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Nagrody:

http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/

Sponsorem głównym Nagrody jest Sage Sp. z
o.o. (http://www.sage.com.pl); sponsorem instytucjonalnym jest Polskie
Towarzystwo Informatyczne (http://www.pti.org.pl/); wiele wpłat
pochodzi od osób prywatnych, najczęściej polskich informatyków
pracujących za granicą. DZIĘKUJEMY!  

Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły: CHIP,
Computerworld i Świat Nauki.

Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys zł (brutto).

Termin składania wniosków: do 14 kwietnia 2014.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia
(lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów
wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej
szkole wyższej, albo w instytucji, której jednym z celów
statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

Wnioski złożone do konkursu należy przygotować według formularza
zamieszczonego na stronie Nagrody, gdzie podano też listę wymaganych
załączników.

Wnioski należy przesyłać pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki,
ul.Banacha 2,
02-097 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: nagroda@mimuw.edu.pl

 

Louisiana itself recently completed a separate, and exhaustive, process to craft new graduation requirements, based on recommendations from its high school redesign https://collegepapers.co.uk commission
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.