X Edycja Konkursu na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z X Edycją Konkursu na najlepszą pracę badawczą o tematyce spółdzielczej, pragnę poinformować o przedłużeniu składania prac  do dnia 15 maja 2014 r. Konkurs obejmuje prace obronione lub opublikowane po 1 maja 2013 r. w trzech kategoriach: prac badawczych, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych. Tematyka Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólno spółdzielcze jak i specjalistyczne z zakresu 15 branż spółdzielczych oraz podejście od strony wielu dyscyplin naukowych, pod warunkiem, że dotyczy spółdzielczości lub spółdzielni. Regulamin i warunki Konkursu zamieszczone są na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej http://www.krs.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=124.

W imieniu Komisji Konkursowej powołanej przez Alfreda Domagalskiego Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej zapraszam do zgłaszania prac z wymienionej tematyki w obecnej edycji i podejmowaniu zagadnień spółdzielczości w badaniach w przyszłości.

 

Z wyrazami szacunku  i spółdzielczym pozdrowieniem

Dr Krzysztof Lachowski

Sekretarz Komisji Konkursowej

 

The deal from best buy have a glimpse at the hyperlink ends on december 15th, the same day as the target and radioshack offers, so if you were planning on grabbing yourself an iphone 5 this holiday, head on over to the best buy website to get the little additional gratuity
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.