Wzory podań

 

1. Podanie o przesunięcie sesji

2. Podanie o zaliczenie/ egzamin komisyjny

3. Wzór podania o przepisanie zaliczenia przedmiotu

4. Wzór podania o powtarzanie semestru

5. Podanie o zgodę na zmianę miejsca praktyk

6. Podanie o awans

7. Podanie o urlop w trakcie studiów ( Podanie można składać po zaliczonym semestrze.)

8. Podanie o IOS (Indywidualną Organizację Studiów)

9. Podanie o przywrócenie na studia.

10. Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim

11. Wniosek o ulgę w opłatach. (Wnioski na semestr zimowy składa się w Dziekanacie do 10 października, na semestr letni- do 20 lutego- uchwała Senatu UŁ nr 379 z dn. 2.09.2014 r.)

12. Podania do obrony (licencjat / magisterska)

13. Oświadczenie o kierunku (główny/ dodatkowy)

14. Podanie o przeniesienie (na Wydział/ Kierunek/ Uczelnię).

15. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej (Podanie można składać najpóźniej do 30 września danego roku akademickiego)