Wykład otwarty nt. „Rola wywiadu we współczesnym świecie”

 

W dniu 21.03.2013 r. w godz. 09:00-11:00, zapraszamy na wykład otwarty nt. „Rola wywiadu we współczesnym świecie”, który odbędzie się w Sali Rady Wydziału budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12). Podczas spotkania funkcjonariusze Agencji Wywiadu przybliżą charakter pracy służb specjalnych. Na spotkaniu funkcjonariusze przedstawią działania, jakie są podejmowane przez tę instytucję niejako od środka.

,,W dobie istotnych zagrożeń międzynarodowych, a także rosnącego zainteresowania problematyką służb specjalnych, pragniemy przybliżyć tę dotychczas mało znaną tematykę i podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Chciałbym podkreślić, że wzorem wielu innych krajów, rola polskiego wywiadu nie jest zawężana jedynie do funkcji „sygnalizatora zagrożeń”, ale obejmuje zadania przynależne „instytucji eksperckiej”, służącej ośrodkom decyzyjnym wszechstronną analizą, radą i konstruktywnym myśleniem o sprawach państwa i obywateli. Jednocześnie jestem pewien, że doskonałe, wszechstronne wykształcenie, jakie zdobywają młodzi ludzie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej pozwoli im  w przyszłości wykorzystać je w życiu zawodowym, być może także w Agencji Wywiadu.”

                                                  Szef Agencji Wywiadu

                                                 Gen. bryg. Maciej Hunia