Wyjazdy do Chin dla europejskich badaczy – nabór KE do 23.05.2014

 
Informacja o możliwości ubiegania się o wyjazd badawczy do Chin dla pracowników i doktorantów z BWZ UŁ


szczegółowe dane w tej sprawie opisane są na stronach:

„ Do 23 maja 2014 r. można składać wnioski w ramach naboru wniosków na wyjazdy europejskich badaczy do Chin. Nabór wniosków prowadzony jest przez Komisję Europejską w ramach współpracy z Chinami. Celem konkursu jest finansowanie wizyt badawczych europejskich naukowców w Chinach, które mają zintensyfikować współpracę badawczą między Europą a Chinami.

Zgodnie z regulaminem konkursu wyjazdy badawcze muszą dotyczyć badań prowadzonych przez stronę europejską i chińską w następujących obszarach badań:

  • Renewable energy, energy efficiency, sustainable energy solutions for cities;
  • Sustainable urban development and urban planning, green urban mobility and transport;
  • Health, public health and welfare policies – life sciences;
  • Information and communication technologies, smart cities;
  • Food, agriculture, bio-technologies and water.

W regulaminie naboru wniosków zastrzeżono, że w projekcie muszą występować przynajmniej dwie europejskie instytucje z dwóch różnych krajów Unii Europejskiej oraz minimum jedna instytucja z Chin. Szczególnie pożądany jest udział instytucji europejskiej z sektora niepublicznego.

Budżet projektu wynosi 600 000 – 800 000 euro. Do Chin mogą wyjechać:

  • doktoranci;
  • pracownicy naukowi akademiccy;
  • menedżerowie innowacji;
  • pracownicy zajmujący się badaniami i innowacjami.”

 

 

Trotzdem war es bis hin zur modernen malerei des 20

You can gather a lot of data quickly, and you can do a lot of quick checks of understanding in a class, but i’m more interested in the deeper, more qualitative https://homework-writer.com/ understanding that mobile might bring, richards says

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.