Współpraca w ramach Programu CEEPUS III – 2014/15

 

Szanowni Państwo,

Z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie załączonej informacji wśród kierowników jednostek lub wydziałowych biur oraz osób zajmujących się współpracą z zagranicą/zagraniczną mobilnością dot. możliwości realizacji Sieci Akademickich w roku 2014/15 w ramach Programu CEEPUS III.

CEEPUS – “Central European Exchange Program for University Studies”

Szczegóły przystąpienia do sieci lub prolongowania istniejącej sieci, wykaz wymaganych dokumentów tj. Network Applications, Letter of Intent, Letter of Endorsement, regulacje dot. refundacji kosztów uczelni za przyjęcie studentów z zagranicy w ramach Programu CEEPUS  i inne niezbędne kwestie znajdują się   na stronie  www.ceepus.info.

 Termin złożenia aplikacji przez jednostkę uczelni wyższych upływa 15.01.2014r.

 Wszelkie pytania dot. udziału w Sieci Akademickiej w roku 2014/15 w ramach Programu CEEPUS III proszę kierować do Polskiego Biura CEEPUS e-mail: ceepus@buwiwm.edu.pl.

 Z wyrazami szacunku,

Biuro Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Łódzki

Informacja o możliwości realizacji Sieci Akademickich w roku 2013_14 w ramach Programu CEEPUS III

This results www.writemypaper4me.org/ in apathy at best and, at worst, youth violence
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.