Wrześniowy numer „Forum Akademickiego” (9/2013)

 

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru „Forum Akademickiego” (9/2013), poszerzonego o „Sprawy Nauki – biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

A oto kilka propozycji z tego wydania:

 

W :

– obrady KRUP poświęcone sytuacji finansowej uniwersytetów

– Nagrody Premiera za działalność badawczą, artystyczną i osiągnięcia naukowo-techniczne

– pieniądze z UE na partnerstwa publiczno-prywatne

– debata o przyszłości PWSZ w Białej Podlaskiej

– szpitale kliniczne: problemy badawcze i lecznicze

– 45-lecie Uniwersytetu Śląskiego

– 60 lat tradycji Politechniki Lubelskiej

– Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc

– rzecznik praw studenta o opłatach za drugi kierunek studiów

 

 A co w publicystyce?

, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE mówi o atutach i słabościach polskiej nauki w konkurencji o europejskie granty badawcze.

O możliwościach i ograniczeniach kształcenia w systemie Problem Based Learning na polskich uczelniach technicznych pisze z Politechniki Warszawskiej.

Podporządkowanie urzędnikom resortowym oraz przepisom ustaw i rozporządzeń nie jest do korzystne dla nauki, twierdzi z UMCS w Lublinie.

z APS w Warszawie przytacza zasady powoływania i odwoływania promotorów pomocniczych w przewodach doktorskich, jakie przygotował dla swej macierzystej rady wydziału.

Niektóre przepisy znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym dotyczące studiów doktoranckich analizuje krytycznie z Politechniki Gdańskiej.

 

 Poza tym w numerze:

O związkach oraz wzajemnych inspiracjach nauki i sztuki opowiada w rozmowie z Magdaleną Bajer prof. Magdalena Fikus.

O kompetencjach rekruterów, zdobywających studentów zagranicznych dla polskich uczelni, pisze Marcin Duszyński.

W naszym nowym cyklu „Nasz ekspert radzi” dr Anna Sajdak z Instytutu Pedagogiki UJ odpowiada na pytania dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach.

Marcin Chałupka zastanawia się czy i kiedy uczelnie uzyskają narzędzia sądowej weryfikacji ocen PKA.

W dziale popularyzacji proponujemy artykuł Mariusza Karwowskiego o tym, jak nauka wspiera sportowców uprawiających strzelanie precyzyjne.

 

Nieco historii

O rodzinie Łętowskich opowiada w kolejnym odcinku cyklu „Rody uczone” Magdalena Bajer, a o Bibliotece UJ Piotr Hübner w cyklu „Kartki z dziejów nauki w Polsce”.

Polecamy także książki: Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, Ziemią i pieniędzmi, Pedagogika innowacyjności, Dziedzictwo Goliata oraz Fabryki dyplomów czy universitas?

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia przyjmujemy pod adresem .

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 139, 01 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

 

TERAZ „FORUM AKADEMICKIE” DOSTĘPNE RÓWNIEŻ

W PRENUMERACIE ELEKTRONICZNEJ!

Na portalach i prenumerata e-wydania FA jest TAŃSZA niż w wersji drukowanej. Wynosi tylko – 99 zł rocznie.

ODWRACAJ KARTKI MIESIĘCZNIKA

NA EKRANIE KOMPUTERA LUB CZYTNIKA!

Zapraszamy na naszą stronę internetową .

Redakcja Despite believing in standards and testing, some of the teachers we met were critical of elements of the no child left behind act, the federal government’s effort to apply the lessons of accountability to the nation why do we write essays as a whole

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.