Województwo Łódzkie rozpoczyna XIV edycję Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

 

W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace w następujących obszarach:

1)    nauk humanistycznych i społecznych;

2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;

3)    nauk technicznych;

4)    nauk o zdrowiu i medycznych;

5)    sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.  Przedmiotem oceny są prace obronione w 2012 roku, dotychczas nienagradzane w innych konkursach.

Termin i miejsce składania prac

Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2013 roku w:

Departamencie Kultury i Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, parter.

 

Konsultacje i kontakt

W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:

-        Katarzyna Mielko, pokój 1312, tel. 042 291-98-37, katarzyna.mielko@lodzkie.pl

-        Justyna Szatan, pokój 1312,  tel. 042 291-98-37, justyna.szatan@lodzkie.pl

 

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Nagrody oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.


Załączniki:

informacja-konkurs-2013

zalacznik_1_wniosek_konkurs-2013-1

regulamin_konkurs_2013-1