Władze Wydziału

 

 Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki:

prof. dr hab. Ryszard Pawlak

tel.: +48 42 635 5948, e-mail: rpawlak@math.uni.lodz.pl,  pok. A 214

Prodziekan ds. Dydaktycznych:

prof. nadzw. UŁ, dr hab. Stanisław Spodzieja

tel.: +48 42 635 5944, e-mail: spodziej@math.uni.lodz.pl,  pok. A 209

Prodziekan ds. Ekonomicznych:

prof. nadzw.UŁ,  dr hab. Dariusz Idczak

tel.: +48 42 635 5946, e-mail: idczak@math.uni.lodz.pl, pok. A 214

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:

prof. nadzw. UŁ, dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska

tel.: +48 42 635 5923, e-mail: wagner@uni.lodz.pl, pok. C 219

 ***

Sekretariat Dziekanów:
tel.: +48 42 635 5949, e-mail: wmi@wmi.uni.lodz.pl, pok. A 214

 ***

 

W sprawach studenckich należy się kontaktować z Dziekanatem