VIII Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, Supraśl 12-14 czerwca 2014

 

VIII Międzynarodowe Forum

LOGO DNI NAUKI I TECHNOLOGII

Supraśl, 12-14 czerwca 2014

Hotel Supraśl(10 km od Białegostoku)

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE

● NOWE MATERIAŁY i PROCESY ● ZDROWIE ● ICT ● ENERGIA● ŚRODOWISKO


Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Prezydent Miasta Białegostoku Marszałek Województwa Podlaskiego Wojewoda Podlaski  Rektor Politechniki WarszawskiejRektor Politechniki Białostockiej Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


 

Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność zaprosić Państwa na VIII Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód (8th International Forum Science and Technology Days Poland-East),które odbędzie się  w Hotelu Supraśl w Supraślu w dniach 12-14 czerwca 2014 r.

 

Celem Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy w obszarze zdrowia (Health), technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), energii (Energy), środowiska (Environment), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation) pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami wschodnimi, przede wszystkim Białorusią i Ukrainą, w szczególności w ramach Partnerstwa Wschodniego. Forum jest jednym z elementów współpracy w kierunku rozwoju regionalnego, ale i kooperacji z wyżej wymienionymi Państwami. Mamy nadzieję, że tematyka Forum przyciągnie uczestników z innych krajów, poszukujących możliwości współpracy w biznesie i badaniach innowacyjnych.

 

Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty oraz przesłanie na adres dnt2014@ipw.org.pl poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Pierwszeństwo udziału w konferencji będą miały osoby, które prześlą wypełniony formularz Preliminary Project/Business Proposal.

 

W załączniku znajdą Państwo informację oraz formularze zgłoszeniowe.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Wiesław T. Popławski

Przewodniczący Forum

 


Sekretariat:          

           

Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia

ul. Generała Władysława Andersa 5, lok. 303, 15-124 Białystok

tel./faks: +48 85 675 00 95, kom.: +48 728 958 050, e-mail: dnt2014@ipw.org.pl

www: www.ipw.org.pl, www.bestofeast.mwci.eu, skype: innowacyjna.polska.wschodnia

 

Załączniki:

Abstract DNT 2014

Business project proposal DNT 2014

DNT 2014 Pełna informacja pl

Poster_DNT 2014_szablon

Registration Form DNT 2014

The user http://topspyingapps.com interface is a bit more refined and you need to have flash installed to even see how the ui looks like
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.