Uwaga !!! studia niestacjonarne zmiany planu dla ZLI1 i ZLM1 w dniu 16.11.2013 r.

 

W związku z ogłoszeniem:

,,Studenci i Studentki I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-ego stopnia Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ (kierunek: Matematyka i Informatyka)

Dnia 2.04.2012 weszła w życie uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Tematem spotkania będą nowe zasady organizacji lektoratów  języków obcych na Państwa Wydziale oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.

1)    studia stacjonarne

   15 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w Auli

 

 2) studia niestacjonarne

16 listopada 2013 r. o godz. 14.55 w sali D 103

 

w dniu 16.11.2013 r. ulegnie zmianie plan zajęć dla I roku studia licencjackie kierunek Matematyka i Informatyka. Plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej wydziału Matematyki i Informatyki www.math.uni.lodz.pl

  The education department is letter writing paper for kids working with the u

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.