Uwaga! Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie zajęć w dn. 02.01.2014 r. w godz. 8.00-12.00

 

Pan Dziekan prof. dr hab. R. Pawlak uprzejmie prosi pracowników Wydziału o usprawiedliwienie nieobecności studentów na zajęciach w dn. 02.01.2014 r. (czwartek) w godz. 8.00-12.00 z wyłączeniem przypadków, kiedy na powyższy termin został zapowiedziany wcześniej sprawdzian.

 

Whatever the case, site here the script is complete, and with the cast now being arranged, let’s hope that filming begins in the very near future
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.