Uwaga! dot. zajęć w tygodnie parzyste i nieparzyste

 
Zajęcia na Wydziale Matematyki i Informatyki prowadzone są wg tygodni kalendarzowych (pierwszy tydzień semestru jest parzysty) – dokładne opisy terminów znajdują się w planach zajęć zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału oraz na tablicy na wprost wejścia.
to-do lists and source weblink task management apps can only go so far as list the things we want to accomplish, but sometimes these lists just go on forever
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.