Urynkowienie uczelni- zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest pozyskanie informacji potrzebnych do zdiagnozowania poziomu rynkowego zorientowania uczelni w Polsce. Badaniem są objęci pracownicy i studenci uczelni. Ankieta – dostępna pod linkiem: http://ankieta-urynkowienie-uczelni.pl/ ma na celu zebranie opinii na temat Pani/a osobistego stosunku do kwestii „urynkowienia” szkolnictwa wyższego, a także oceny stopnia przystosowania Pani/a Uczelni do aktualnych i przewidywanych warunków funkcjonowania na rynku szkolnictwa wyższego w Polsce.

Badanie jest anonimowe. Jego wyniki będą służyły wyłącznie do celów naukowych stanowiąc materiał źródłowy w rozprawie doktorskiej.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas oraz wypełnienie kwestionariusza ankiety.

W przypadku gdyby otrzymali Państwo kolejne zaproszenie do badania, proszę je zignorować (wystarczy tylko raz uzupełnić kwestionariusz).

Angelika Pabian  – doktorant w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Note that the apple tv page free phone spy app within http://topspying.com/ will only appear for users who still have first-generation apple tv devices associated with their libraries it is not used for the second-generation apple tv
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.