Uchwała RW nr 53 w sprawie uprawnienia Władz Dziekańskich do samodzielnego dokonywania korekt w planie rzeczowo-finansowym Wydziału na rok 2014

 

uchwala 53 z dn. 14 maja 2014 r.

Teachers of advanced learners say the standards lend official remark themselves well to higher-level instruction
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.