Uchwała RW nr 174 w sprawie: korekty regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ od roku akad. 2013/14

 

Uchwała RW nr 174 w sprawie korekty regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na WMiI od roku akad. 2013-14

Załącznik do Uchwały Rw nr 174 – Kryteria i zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zipp mini lags a bit behind to us in comparison for only $50 more, the larger zipp has better, more powerful sound, and is worth the this post extra money
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.