Uchwała RW nr 171 w sprawie: zasady przyznawania dodatków motywacyjnych dla pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ za osiągnięcia w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktyczno-organizacyjnej oraz zatwierdzenia list rankingowych.

 

Uchwała RW nr 171 w sprawie przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom WMiI

Załącznik do Uchwały RW nr 171 – Zasady przyznawania dodatków motywacyjnych

Rather than trying www.besttrackingapps.com/mobistealth to make the already-simple os more fanciful, google believes these effects will greatly enhance the user experience, and on first glance, we’d have to agree
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.