Uchwała RW nr 17 w sprawie regulaminu przyznawania dodatkowych nagród nauczycielom akademickim WMiIUŁ.