Uchwała RW nr 162 w sprawie: poparcia wniosków o nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi za rok 2012.