Uchwała RW nr 156 w sprawie: egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny dodatkowej i języka nowożytnego w przewodach doktorskich Pani mgr Anety Dadej i mgr Katarzyny Halik z Uniwersytetu Rzeszowskiego.