Uchwała RW nr 139 w sprawie: w sprawie zmiany harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki w roku akademickim 2012/2013.