Uchwała RW nr 138 w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku Technologie informatyczne w logistyce studia pierwszego stopnia realizowanego w ramach projektu InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców.