Uchwała nr 129 w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku Informatyka w języku angielskim studia pierwszego stopnia realizowanego w ramach projektu InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców.