Ubezpieczenie NNW dla studentów w roku akademickim 2013/2014

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2013/2014 studenci chcący zawrzeć ubezpieczenie NNW mogą uczynić  to tylko w drodze elektronicznej, poprzez stronę   (jedynym wyjątkiem są osoby kształcące się w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, w przypadku których utrzymano ubiegłoroczne zasady). W tej sytuacji potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jest dowód opłacenia składki. Jeżeli jednak z jakichś powodów dowód ten okaże się niewystarczający (np. pracodawca zatrudniający studenta w ramach praktyk wymaga innego dokumentu), student może uzyskać dodatkowe potwierdzenie drukując maila zwrotnego, którego otrzymał po opłaceniu składki albo  może otrzymać potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia od firmy ERGO HESTIA (w tym drugim przypadku student powinien przesłać swoją prośbę na adres e-mailowy ). I have sent several emails to this company re luna x2 shipping to australia https://trackingapps.org/spy-on-my-boyfriends-cell-phone-for-free/ – no reply, nothing, not even a standard/generic response

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.