Szkolenie z projektów HORYZONT 2020

 

 
  
 
Szanowni Państwo,

W imieniu firmy EBN Polska sp z o.o. mam przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie:

 „Pozyskiwanie funduszy na badania – HORYZONT 2020”

 które odbędzie się 14 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18.

 Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych beneficjentów do skutecznego ubiegania się o środki na badania naukowe finansowane w ramach funduszy Unii Europejskiej. Naszą ambicją jest, by dzięki naszym szkoleniom wzrósł udział polskich badaczy korzystających z  środków Unijnych.

 Szkolenie adresowane jest do naukowców, przedstawicieli administracji szkół wyższych oraz jednostek badawczych i badawczo-rozwojowych, którzy chcą pozyskać wiedzę, z zakresu: sposobów ubiegania się o unijne fundusze na badania oraz realizacji przyznanego grantu.

 Zajęcia poprowadzą:

Profesor Andrzej Górak:

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie oraz na Politechnice Łódzkiej, doradca Ministra Nauki Landu Północnej Nadrenii-Westfalii ds. naukowej współpracy z Unią Europejską,wieloletni recenzent projektów UE, członek europejskich platform technologicznych. Był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz prorektorem ds. badań Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie.Koordynował 4 projekty badawcze w ramach 6 i 7 Programu Ramowego UE (o łącznej wartości ok. 35 milionów euro), współpracując z ok. 30 ośrodkami uniwersyteckimi i 20 przedsiębiorstwami przemysłowymi w 20 krajach.Wspólnie z Dorotą Pawłucką zbudował w Dortmundzie zespół zarządzający projektami europejskimi. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania naukowymi projektami badawczymi UE, współpracując z instytucjami europejskimi i narodowymi.

 Dorota Pawłucka:

Studiowała filologię angielską oraz językoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Wyższej Szkole w Kolonii. Ukończyła też studia MBA ze specjalizacją  zarządzania  innowacją. W 1999 r. podjęła pracę na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie, kierując tworzonym przez Prof. Andrzeja Góraka zespołem zajmującym się koordynacja i zarządzaniem europejskimi grantami naukowymi.W 2010 r. zdobyła, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Innowacji Landu Nadrenii Północnej-Westfalii, fundusze na założenie biura projektów przy Uniwersytecie w Dortmundzie, którego zadaniem jest wspieranie kadry naukowej w zdobywaniu oraz realizacji grantów. Jednostka ta liczy obecnie 5 osób i pracuje nad realizacją 12 projektów. Dorota Pawłucka zajmuje się doradztwem oraz prowadzi szkolenia. Uczestniczyła w koordynacji około 20 projektów europejskich.

 Informacje organizacyjne:

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18

Data szkolenia: 14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek)

 Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie na adres nauka@ebnpolska.pl skanu wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego (w załączniku).

 Liczba miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia.

 Koszt udziału w szkoleniu 1 osoby wynosi:950 zł netto + 23% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym do 24 marca 2014 r.1200 zł netto + 23% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym od 24 marca 2014 r.(koszt obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering)

 Nr konta, na które należy wnosić opłaty: Bank Zachodni WBK II/O Łódź 89 1090 1304 0000 0001 2217 1833 Tytuł przelewu: Szkolenie Horyzont 2020

 Wszelkie dodatkowe informacje: nauka@ebnpolska.pl     tel. 504 406 664

 Serdecznie zapraszamy !!

 –

Edukacja-Biznes-Nauka Polska sp z o.o.

ul. Sienkiewicza 13 lok 38

90-113 Łódź

REGON 101705082    NIP 7252072439    KRS 0000490771

XX Wydział KRS Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście

Kapitał zakładowy 25000zł


It seems that apple also sees the future of os x relying heavily on spyappsinsider.com/ siri integration going forward as pointed out by 9to5mac
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.