Szkolenia z elektronicznych baz danych

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na cykl szkoleń z obsługi elektronicznych baz danych,organizowanych przez Sekcję Bibliografii,  Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji BUŁ:

 

*17 marca 2014,  g. 10:00 (sala 102, BUŁ)*

Prezentacja nowej platformy Emerging Markets Information Service (EMIS)-bazy, która indeksuje publikacje, artykuły prasowe i agencyjne,sprawozdania, raporty notowań giełdowych, statystyki i danemakroekonomiczne.  Szkolenie poprowadzi Pan Krzysztof Malatyński przedstawiciel Euromoney Polska S.A.

 

*19 marca 2014,  g. 10:00 (sala 302, BUŁ)*

Prezentacja bazy Legalis – Systemu Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. eck. Na platformie dostępna jest Baza Aktów Prawnych oraz moduły komentarzowe: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne, prawo spółek handlowych, prawo rynku kapitałowego, prawo nieruchomości, Unia Europejska, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo podatkowe, Zamówienia publiczne, prawo karne, prawo upadłościowe, prawo gospodarcze, prawo medyczne, prawo samorządowe, prawo własności intelektualnej. Prezentację poprowadzi Pan Tomasz Gromaszek z Wydawnictwa C.H. Beck.

 

*28 marca 2014,  g. 12:00 (sala 102, BUŁ)*

Prezentacja wielojęzykowej, pełnotekstowej bazy artykułów z czasopism humanistycznych i społecznych – Central and Eastern European Online Library-C.E.E.O.L., dotyczącej zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. W bazie dostępne są czasopisma z bardzo wielu krajów również polskie. Prezentację poprowadzi Pan Dariusz Perliński z Samodzielnej Sekcji Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji BUŁ

 

*Na powyższe szkolenia nie jest wymagana rejestracja. *

Informację o pozostałych szkoleniach znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=nauka#szkol

 

Informujemy także o dostępie testowym do bazy Taylor&Francis

<http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/taylor-francis/>, zawierającej

czasopisma elektroniczne z zakrsesu nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych. Dostępne są wydania od 1997 roku. Bezpłatny dostęp trwa *do 4 kwietnia br.*

 

Pod koniec 2013 roku BUŁ zakupiła kolejne elektroniczne książki

Wydawnictwa John Wiley & Sons. Obecnie ich liczba wynosi 348, lista tytułów dostępna jest na stronie: http://atoz.ebsco.com/Providers/2797

 

Zapraszamy do korzystania.

Samodzielna Sekcja Bibliografii,

Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji, BUŁ


Although this is the second major cut the rope topspyingapps.com/ title, creator zeptolab did actually release cut the rope experiments a couple of years back, containing some challenges unfamiliar to the seasoned ctr user
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.