Sukcesy Wydziału

 

Sukces studenta Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ Michała Brzozowskiego!

Pan Michał Brzozowski, student drugiego roku specjalności Matematyka Finansowa i Aktuarialna dokonał rzeczy prawie niemożliwej, bo jako prawdopodobnie druga osoba w kilkunastoletniej historii egzaminów aktuarialnych, zdał wszystkie 4 egzaminy w jednej sesji.
Przypominamy, że egzaminy aktuarialne to cztery wyjątkowo trudne egzaminy, które w każdej sesji zdaje po kilka osób w Polsce. Ci, którym udaje się przejść wszystkie 4 egzaminy, rozkładają zdawanie na kilka sesji (maksymalnie można zdawać je w ciągu 2 lat). Egzaminy te są na tyle trudne, że praktycznie niemożliwe do zdania w jednej sesji. Tytuł aktuariusz uzyskuje osoba, która zda egzaminy oraz odbędzie 2 letni staż zawodowy pod opieką licencjonowanego aktuariusza. Obecnie w Polsce jest ok 300 aktuariuszy, z czego kilku to absolwenci naszego wydziału.
Gratulujemy Panu Brzozowskiemu i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

I miejsce za pracę dyplomową dla naszego absolwenta! 

Gratulujemy panu Damianowi Świdzińskiemu I miejsca w 8 edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań internetowych realizowanych w technologii JAVA. Nagrodę otrzymał za pracę pt. “Where Is My Smartphone? – inteligentny system zdalnej lokalizacji oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi, działającymi pod kontrolą systemu Android”. Autor otrzyma nagrodę w wysokości 7000 złotych. “Smartphonie, Dane moje; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił.” – tak można by sparafrazować tematykę pracy, korzystając z wzorca zaoferowanego przez Adama Mickiewicza. Technologia inteligentnych telefonów trochę niepostrzeżenie, niejako ukradkiem zawładnęła naszymi danymi. W niepozornym urządzeniu przechowujemy już nie tylko kontakty, ale dokumenty, notatki, hasła, muzykę, zdjęcia, filmy. Wiele osób wręcz prowadzi swój biznes prawie wyłącznie korzystając ze smartphona.

Nietrudno sobie wyobrazić co oznacza utrata takiego urządzenia wraz z danymi, które na dodatek mogą posłużyć do działań przestępczych. Autor pracy proponuje rozwiązanie, które w dużej mierze chroni nas przed niebezpieczeństwem dostania się naszych danych w niepowołane ręce.

Praca powstała pod opieką dra Roberta Kowalczyka.

 

 

 

Kolejny Aktuariusz!

Miło nam poinformować, że 272 miejsce na liście aktuariuszy zajmuje nasz absolwent z 2012 roku Piotr Stanisław Pilawski. Przypominamy, że pan Pilawski egzaminy zdał będąc na 4 roku studiów, a teraz ukończył 2 letni staż pod opieką licencjonowanego aktuariusza. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

 

 

Gratulacje dla Pani dr Marii Michalskiej wygranej w konkursie NCN w ramach programu Sonata 5.

Na stronie NCN http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-11-08-wyniki-konkursow zostały ogłoszone wyniki 5 edycji konkursów NCN (OPUS 5, SONATA 5, PRELUDIUM 5). Projekt badawczy zatytułowany „Wielomiany ograniczone” Pani dr Marii Michalskiej został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu NCN – Sonata 5.  Serdecznie gratulujemy!

 

 

Kursy dla nauczycieli matematyki z Województwa Łódzkiego finansowane z środków UE.

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 300 tys. złotych na projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego.”

Projekt skierowany jest do nauczycieli matematyki z obszaru województwa łódzkie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zaplanowano  dziewięć  66 godzinnych kursów dla nauczycieli (po 3 dla każdego etapu edukacyjnego). W ramach każdego z kursów będą przeprowadzone zajęcia z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dydaktycznego (w zakresie matematyki) oraz obsługi narzędzi informatycznych przydatnych nauczycielowi matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych. Ponadto zajęcia zostaną uzupełnione o moduł  doradztwa zawodowego. Celem projektu jest  podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki do pracy z uczniami według nowych podstaw programowych uwzględniający niższy wiek rozpoczynania edukacji szkolnej, oraz  pokazanie nowych metod rozwiązywania zadań otwartych wymagających twórczego niealgorytmicznego myślenia.

Projekt został zgłoszony na konkurs zamknięty nr POKL/I/9.4/13 dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX PO KL Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Przedmiotem konkursu były projekty, których celem jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

 

 

 

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Senat Uniwersytetu Łódzkiego nadał wybitnemu matematykowi angielskiemu, jednemu z twórców dyscypliny matematycznej znanej dziś jako probabilistyka kwantowa, profesorowi Robinowi Lyth Hudsonowi, tytuł doktora honoris causa naszej uczelni.

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa odbyła się w poniedziałek 3 czerwca 2013 r. o godz. 12:00 w pałacu Biedermanna.

2013-06-03

 

Gratulujemy Grantu! Miło nam poinformować, że projekt pt. “Sumy kwadratów a wykładnik Łojasiewicza” przygotowany przez zespół kierowany przez prof. dra hab. Stanisława Spodzieję został zakwalifikowany do finansowania. Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektu!

2013-05-16

 

Miło nam poinformować, że decyzją Rady Wydziału z dnia 15.05.2013 dr Marek Śmietański otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

 

2013-05-15

 

Nagroda za podręczniki dla profesora dra hab. Ryszarda Pawlaka i doktora Andrzeja Rychlewicza
Z przyjemnością informujemy, że seria „Matematyka krok po kroku” pod redakcją prof. dra hab. Ryszarda Pawlaka otrzymała I  Nagrodę zaś zbiór zadań „Matematyka. Zbiór zadań dla  maturzystów” pod redakcją dra Rychlewicza otrzymał wyróżnienie w konkursie na „Najlepsze opublikowane materiały dydaktyczne do wykorzystania w procesach edukacyjnych”. Gratulujemy!

2013-03-20

 

Projekt „InfoGeoLog” – Informatyka – Geoinformacja – Logistyka – z wielomilionowym dofinansowaniem. Gratulujemy kierownikowi projektu profesorowi dr hab. Stanisławowi Goldsteinowi!
Projekt „InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców” złożony na konkurs 1/POKL/4.3/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Priorytet IV PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 uzyskał 2. lokatę w ocenie merytorycznej otrzymując 123,5 pkt.
Projektem kieruje prof. Stanisław Goldstein z Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, a w działaniach biorą udział (oprócz WMiI) również Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania.
W ramach projektu w 2013 roku uruchomione zostaną następujące kierunki studiów
- Informatyka w j. angielskim (I i II st.) – 48 miejsc na I stopniu, 32 na II stopniu
- Geoinformacja (I stopnia) – 32 miejsca
- Technologii Informatycznych w Logistyce w j. angielskim (I stopnia) – 48 miejsc.
W projekcie przewidziano szkolenia i kursy specjalistyczne dla wszystkich studentów kierunków objętych wsparciem (szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych oraz drugiego języka obcego) oraz atrakcyjne staże krajowe i zagraniczne. Część zajęć prowadzić będą zaproszeni wykładowcy (w tym z zagranicy). Szkolenia realizowane będą przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ.
Zaletą proponowanych kierunków jest zaoferowanie wiedzy międzyobszarowej poprzez możliwość wyboru modułów specjalistycznych z każdego z 3 kierunków oraz wspólnie realizowane projekty zadaniowe. Są to kierunki kształcenia, w których przygotowanie zostaną włączeni pracodawcy.
Wnioskowana kwota dofinansowania to 4 785 091,50 PLN.

2013-01-26

 

Karolina Dziedzic i Wojciech Antoniak już w oficjalnym rejestrze aktuariuszy

Miło nam poinformować, że dwoje naszych absolwentów: pani Karolina Dziedzic i pan Wojciech Antoniak są już w oficjalnym rejestrze aktuariuszy, który zawiera nazwiska wszystkich 245 aktuariuszy w Polsce. Gratulujemy i zachęcamy kolejnych studentów do zdawania egzaminów i robienia staży!!

2012-12-18

 

Geometra prof. Rémi Langevin doktorem honoris causa UŁ 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Senat Uniwersytetu Łódzkiego nadał francuskiemu matematykowi, specjaliście w zakresie geometrii różniczkowej i całkowej oraz teorii układów dynamicznych, prof. Rémi Langevin z Université de Bourgogne (Dijon) tytuł doktora honoris causa naszej uczelni.

W załączeniu:

Życiorys pana Prof. Rémi Langevin
Abstract wykładu Pana prof. Rémi Langevin
Tekst wystąpienia Prof. Rémi Langevin
Tekst wystąpienia Prof. Pawła Walczaka 

2012-11-19

 

Andrzej Łuczak profesorem, gratulujemy!

Wśród osób, które 3 października br. otrzymały od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akty nominacyjne profesora jest dr hab. Andrzej Łuczka  z Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ. Gratulujemy!

2012-10-04

 

Prof. dr hab. Marcin Studniarski członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych! W dniu 1 stycznia 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara
Kudrycka powołała Polską Komisję Akredytacyjną na kadencję od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2015. Miło nam poinformować, że jednym z jej członków został prof. dr hab. Marcin Studniarski z naszego Wydziału. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

2012-01-11

Gratulacje dla doktora hab. Andrzeja Bisia!

Miło nam poinformować, że decyzją Rady Wydziału z dnia 19.10.2011 dr
Andrzej Biś otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

2011-10-26

 

Gratulujemy Grantów!
Miło nam poinformować, że dwa (spośród 4 zgłoszonych przez nasz Wydział) projektów na badania ogólne  zostały zakwalifikowany do finansowania.
Są to granty:
„Podstawowe zagadnienia teorii informacji kwantowej oraz dyskryminacji stanów i operacji kwantowych”   dra hab.  Andrzeja Łuczaka  oraz
„Jednowymiarowe i dwuwymiarowe układy sterowania optymalnego niecałkowitego rzędu”  dra hab. Dariusza Piotr Idczaka.
Został też zakwalifikowany jeden projekt na badania realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora „Wyszukiwanie barwnych obrazów cyfrowych w multimedialnych bazach danych w oparciu o wielokanałowe modele przestrzennego rozkładu informacji barwnej”.  zgłoszony przez dr inż. Marię Helena Łuszczkiewicz-Piątek
Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektów!

2011-10-19

 

Profesor Adam Paszkiewicz laureatem Nagrody Głównej PTM

Z dumą informujemy, że prof. dr hab. Adam Paszkiewicz został laureatem Nagrody Głównej Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha  za  2010 rok. Wyróżnienie to otrzymał „ Za rozwiązanie problemu charakteryzacji współczynników szeregów ortogonalnych zbieżnych prawie wszędzie”
Przypominamy, że co roku PTM przyznaje tylko jedną taką nagrodę. Miło nam też przypomnieć, że to już druga taka nagroda profesora Adama Paszkiewicza, poprzednią otrzymał w 1988r.
Gratulujemy sukcesu!

2011-05-11

 

Kolejny nasz student zdał egzaminy aktuarialne – Gratulujemy!

Miło nam poinformować, że kolejny nasz student Pan Piotr Pilawski, studiujący obecnie na 4 roku Matematyki Aktuarialnej i Finansowej zdał wszystkie egzaminy na aktuariusza. Chcemy dodać, że udało mu się dokonać tego w dwóch podejściach, w kwietniu zdał równocześnie 3 egzaminy, w tym Prawdopodobieństwo i Statystykę, który zdało tylko 6 osób!
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy kolejnych studentów do zdawania egzaminów.

2011-04-27

 

Tadeusz Krasiński profesorem, gratulujemy!

Wśród osób, które 21 stycznia br. otrzymały od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akty nominacyjne profesora jest dr hab. Tadeusz KRASIŃSKI  z Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ. Gratulujemy!

2011-01-21

 

Gartulujemy Grantów!

Miło nam poinformować, że dwa (spośród 4 zgłoszonych przez nasz Wydział) projektów na badania własne zostały zakwalifikowany do finansowania.

Są to:
„Regularność procesów stochastycznych klasycznych i kwantowych oraz różne koncepcje informacji” pod kierownictwem prof. dra hab. Adama Paszkiewicza oraz
„Nowe aspekty geometrii zewnętrznej i konforemnej” pod kierownictwem prof. dra hab. Pawła Walczaka. Gratulujemy obu zespołom i życzymy sukcesów w realizacji projektów!

2011-01-10

 

Wybory do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. Paweł Walczak został wiceprezesem Zarządu Głównego PTM na lata 2011 – 2013.

Pełny skład Zarządu PTM:
•    Stefan Jackowski (UW) – Prezes PTM
•    Wacław Marzantowicz  (UAM)- Wiceprezes PTM
•    Paweł, Walczak (UŁ)- Wiceprezes PTM
•    Krystyna Jaworska  (WAT) – Sekretarz PTM
•    Zbigniew Błocki (UJ)
•    Stanisława Kanas (Pol. Rzeszowska)
•    Grzegorz Karch (UWr)
•    Paweł Strzelecki (UW)
Gratulujemy wszystkim wybranym!

2011-01-10

 

Prof. dr hab. Władysław Wilczyński  członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

W dniu 30 grudnia 2010 r. został powołany Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych będący organem opiniodawczo-doradczym ministra.
Członków Komitetu powołała minister Barbara Kudrycka spośród kandydatów zgłoszonych przez środowisko naukowe i gospodarcze.
W skład Komitetu będzie wchodziło 30 członków, miło nam poinformować, że  do 10 osobowej Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich został powołany Prof. dr hab. Władysław Wilczyński z naszego Wydziału.

2011-01-07

 

Wyróżnienie w Konkursie im. J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką.

Miło nam poinformować, że nasz absolwent (obecnie doktorant) Sławomir
Szumiński otrzymał wyróżnienie w Konkursie im. J. Marcinkiewicza na
najlepszą pracę studencką z matematyki 2010 za swoją pracę magisterską
pt.”Strategia bayesowska dla dwóch stanów kwantowych” napisaną pod opieką
prof. dra hab. Andrzeja Łuczaka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów  w pracy naukowej.

2010-12-20

 

Sukces Studentów 
Miło nam poinformować, że 2 naszych studentów (II rok studia uzupełniające Matematyka Finansowa i Aktuarialna) Karolina Dziedzic oraz Wojciech Antoniak zdali wyjątkowo trudne, wszystkie 4 egzaminy wymagane do uzyskania tytułu Aktuariusza, pozostaje im tylko odbyć 2 letni staż pod opieką Aktuariusza. (Od 1996 roku tylko 201 osób zdobyło uprawnienia Aktuariusza – przyczyną są bardzo trudne egzaminy)
Jednocześnie informujemy, że państwo Karolina Dziedzic i Wojciech Antoniak są pierwszym rocznikiem studentów studiujących Matematykę Finansową i Aktuarialną na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ i jednymi z najmłodszych w kraju,  którym udało się zdać te egzaminy.
Serdecznie gratulujemy!!!

10-2010