Stypendium rządu miasta Chengdu dla studentów reprezentujących miasta siostrzane.

 

W imieniu Pani Prorektor Prof. Zofii Wysokińskiej, uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Chengdu zaproponował przyznanie stypendiów dla polskich studentów, którzy zdecydowaliby się na przyjazd do Chengdu w celu podjęcia nauki na studiach kierunkowych stacjonarnych, jak również dla tych którzy chcieliby uczyć się języka chińskiego. Urząd Miasta Chengdu proponuje pokrycie kosztów nauki, zakwaterowania i comiesięczne stypendia.

Propozycja procedury rekrutacji studentów:  Rekrutacja studentów prowadzona będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy z uczelniami, osobą kontaktową jest Pani Izabela Kalinowska (izabela.kalinowska@lodzkie.pl). Po wyłonieniu kandydatów uczelnia wypełnia formularze aplikacyjne i przekazuje je do Urzędu Miasta Chengdu. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i chińskim; język wykładowy uzależniony jest od programu studiów. Studenci z Łodzi mogą wybierać za całej puli programów nauczania wymienionych w pliku uczelni.

W załączeniu znajdą Państwo listę uczelni z Prowincji Chengdu, z którymi istnieje również możliwość zawarcia umowy. Na chwilę obecną UŁ zainteresowany jest współpracą z Sichuan University. Gdyby Państwo zainteresowani byli podjęciem współpracy z jakąś inną uczelnią z tej listy, prosimy o zgłoszenie tego do BWZ.

 

Urząd Marszałkowski poinformował UŁ, że Urząd Miasta Chengdu może również zorganizować szkołę letnią, jeśli będzie takie zapotrzebowanie.Stypendium rządu miasta Chengdu dla studentów reprezentujących miasta siostrzane

 

 

 

 

Brand, now a lawyer in private practice in washington and who spoke at the event sponsored by essay writing help http://eduessayhelper.org/ the american constitution society, a liberal-leaning legal group
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.