Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

 

regulmin_stypendia_2013

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuje, że została ogłoszona kolejna edycja przyznawania

jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Regulamin i wzór wniosku w załączeniu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.lodzkie.pl w zakładce Edukacja.

Wnioski w jednym egzemplarzu należy przesłać do Sekretariatu Dziekana pok. A214 w nieprzekraczalnym

terminie do 3 kwietnia 2013 r.

 

 

 

 

 

regulmin_stypendia_2013

zalacznik_2_wniosek_student