Stypendia na wyjazdy zagraniczne dla studentów i pracowników UŁ

 

 

Stypendia na wyjazdy zagraniczne dla studentów i pracowników UŁ

W roku 2013 Uniwersytet Łódzki został partnerem w pięciu projektach edukacyjnych, realizowanych w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2. Projekty te umożliwiają pracownikom oraz studentom UŁ odbycie wymiany/stażu na uczelniach w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Z programu mogą skorzystać również pracownicy akademiccy i administracyjni, jak i osoby zainteresowane odbyciem staży podoktorskich. Stypendia pokrywają koszty podróży, utrzymania i ubezpieczania podczas pobytu w uczelni goszczącej.

Projekty z uczelniami z Ameryki Łacińskiej:

PUEDES – University Engagement in Economic and Social Development in Latin America

Termin zamknięcia naboru: 19 marca 2014 (http://puedes.eu)

EURICA – Europe and America: Enhancing University Relationships by Investing in Cooperative Actions

Termin zamknięcia naboru: 15 lutego 2014 (http://www.eurica.nl)

Projekty z uczelniami z Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Azerbejdżan, Armenia)

EMBER – Erasmus Mundus Broadening Educational Opportunity

Termin zamknięcia naboru: 02 luty 2014 (http://ember.us.es)

 

EFFORT – Education Force: Driving Mobility for EU – East Europe Cooperation

Termin zamknięcia naboru: 10 marca 2014 (http://erasmusmunduseffort.teithe.gr)

IANUS II – Inter – Academic Network ErasmUs MunduS II

Termin zamknięcia naboru: 20 lutego 2014 (http://ianus.uaic.ro/ianusII)

Projekty koordynowane przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych oraz Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ. Wszelkie pytania dotyczące ww. projektów prosimy kierować na adres mundus@uni.lodz.pl

Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2 w UŁ są opisane na stronie (zakładka Inne oferty i programy) www.bwz.uni.lodz.pl.

Fourth look it here when you say openly known, sony was asked repeatedly to specify exact battery life and would not go on record doing so
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.