Studia I stopnia

 

Programy studiów
Informatyka

 -  studia stacjonarne

-  studia niestacjonarne

Matematyka

-  studia stacjonarne

   -  studia niestacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna (od 2012/2013)
  • Matematyka finansowa (od 2013/2014)
  • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2010/2011)*

* specjalności, na które nie jest prowadzony nabór kandydatów

SZCZEGOLOWE INFORMACJE O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki