Studia II stopnia

 

Programy studiów
Informatyka

   -  studia stacjonarne

   -  studia niestacjonarne

       

Matematyka

-  studia stacjonarne

   -  studia niestacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna (od 2012/2013)
  • Matematyka ogólna (od 2014/2015)
  • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2010/2011)*

* specjalności, na które nie jest prowadzony nabór kandydatów

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia uzupełniające (II stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia uzupełniające (II stopnia) profil ogólnoakademicki