Studia Doktoranckie

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.

Działający od prawie 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. „MOST” ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie, a pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze Program „MOST” umożliwia studiowanie  na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa”.

Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Programu: www.most.amu.edu.pl

Najbliższa rekrutacja – na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2014/2015 – rozpocznie się już 15 kwietnia i potrwa do 15 maja. Zachęcamy do skorzystania z okazji!

 

 

 

>> plan zajęć

 

Podstawy prawne zasad funcjonowania studiów doktoranckich na UŁ:

1. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem par.195-201, 207, 208-210, 226

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z dnia 20 października 2011 r.)

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 28 września 2011 r.)

4. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 339 podjęta na 18 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016  z dnia 2014-04-28 w sprawie: zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z dnia 05 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim: