Studencki Nobel

 
Dzień Dobry, chciałabym zaprosić państwa do udziału w konkursie Studencki Noble organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jest to ogólnopolski konkurs dla najlepszych studentów z całej Polski.

 „Studencki Nobel” jest konkursem organizowanym cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, który ma na celu wyłonienie Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szukamy najzdolniejszego ze zdolnych, wyróżniającego się na wielu płaszczyznach – istnego Studenta Renesansu. Aby zasłużyć na ten zaszczytny tytuł należy w pierwszej kolejności legitymować się wysoką średnią ocen (minimum 4,0). Dodatkowymi atutami działającymi na korzyść kandydata są:

v znajomość języków obcych,

v studencka działalność naukowa (prace adawcze, publikacje, nagrody, stypendia, wyróżnienia),

v działalność organizacyjna (fundacje, stowarzyszenia, media, osiągnięcia sportowe i artystyczne),

v Udział w wymianach studenckich krajowych (np. MOST) i zagranicznych (np. ERAZMUS, ERAZMUS MUNDUS, CEEPUS, DAAD, CEMS, umowy bilateralne, umowy freemovers),

v praktyki, staże, praca zawodowa,

v inne umiejętności potwierdzone certyfikatami,

v szeroki wachlarz zainteresowań.

Jeśli państwa uczelnia jest zainteresowana udziałem, proszę o jak najszybszy kontakt pod adres podany w stopce.
Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową: http://www.studenckinobel.pl .
Z poważaniem,


Paulina Bodnar

koordynator Studenckiego Nobla w Szkole Głównej Handlowej

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
tel: 501 459 766


Currently, 31 percent of superintendents in the state make more than pay to write essay using https://essaydragon.com $179,000 a year
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.