Studenci studiów niestacjonarnych ZUI2 Wykład z przedmiotu Zarządzanie projektem informatycznym odbywać się będzie w systemie e-learningu.

 

Studenci studiów niestacjonarnych ZUI2
Wykład z przedmiotu Zarządzanie projektem informatycznym odbywać się będzie w systemie e-learningu. Terminarz spotkań na Wydziale został umieszczony w nowym planie zajęć i jest dostępny na stronie. Najbliższy wykład na Wydziale odbędzie się 8.12.2012.