Studenci i doktoranci – zapisy na zajęcia w ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2012/2013

 

ZAPISY

na

ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

 

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego

w semestrze letnim 2012/2013 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

do uczestnictwa w :

 

  • wykładach w języku angielskim oraz w języku polskim
  • Akademii Polskiego Filmu

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych w ramach realizacji swoich planów studiów.

W przypadku, gdy są to zajęcia dodatkowe  (poza programem studiów):

  1. studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dla których zajęcia ogólnouczelniane nie są uwzględnione w programach studiów,  zobowiązani są do złożenia w dziekanacie wniosku o stwierdzenie prawa do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat (zgodnie z załącznikiem nr 1 do  zarządzenia nr 106 Rektora UŁ z dnia 26.06.2012 r.).;
  2. studenci wyższych lat bezpłatnie.

 

Opłaty pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który organizuje kurs -  Akademia Polskiego Filmu – w wysokości podanej w informacjach szczegółowych.

 

        Szczegółowe informacje na temat oferty przedmiotów ogólnouczelnianych  znajdują się  na stronie:

www.uni.lodz.pl/studia/zajeciaogolnouczelniane

 

 Rejestracja na semestr letni 2012/2013

trwa od 4 do 15 lutego br.

 Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L12/13

W rejestracji elektronicznej nie biorą udziału doktoranci, chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia.

Za wyjątkiem Akademii Polskiego Filmu zajęcia ogólnouczelniane

dla doktorantów są bezpłatne.