Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych

 

Publikacje

Jednostka: Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych
Sekretariat: Danuta Marędziak,
tel.: +48 42 6355963
e-mail: maredziak@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja,
tel.: +48 42 6355866
e-mail: spodziej@math.uni.lodz.pl
Seminaria: “Geometria analityczna i algebraiczna rzeczywista i zespolona”, prof. dr hab. S. Spodzieja, wtorek 10-12, sala A307
Działalność naukowa: Prowadzone są badania w zakresie analizy zespolonej, geometrii analitycznej i algebraicznej zespolonej. W szczególności badane są:

 • odwzorowania wielomianowe wielu zmiennych
 • wykładnik Łojasiewicza
 • problem jakobianowy
 • punkty bifurkacyjne wielomianów
 • faktoryzacja wielomianów
 • zespolone funkcje Nasha
 • numeryczne algorytmy w geometrii analitycznej i algebraicznej
Działalność dydaktyczna:
 • Analiza matematyczna 1
 • Analiza matematyczna 2
 • Analiza portfelowa
 • Analiza zespolona
 • Arytmetyka teoretyczna
 • Elementy matematyki dyskretnej
 • Historia matematyki
 • Matematyka i statystyka w finansach
 • Proseminarium 1 i 2
 • Równania różniczkowe zwyczajne

Materiały do zajęć prowadzonych przez Katedrę

Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: dr hab. Stanisław Spodzieja, prof. nadzw. ( mail )
prof. dr hab. Jacek Chądzyński, prof. zw. ( mail )
dr Maria Michalska ( mail )
dr Tomasz Rodak, adiunkt ( mail )
dr Grzegorz Skalski, adiunkt ( mail )
dr Katarzyna Klimczak, asystent (mail)
dr Beata Osińska-Ulrych, adiunkt ( mail )
mgr Adam Różycki, wykładowca (mail)
Pracownicy dydaktyczni: dr Maria Frontczak, st. wykladowca ( mail )
dr Ludwika Kaczmarek, st. wykladowca ( mail )
Doktoranci: mgr Piotr Migus, doktorant (mail)
mgr Anna Szlachcińska, doktorant (mail)
mgr Michał Klepczarek, doktorant (mail)
mgr Aleksandra Gala-Jaskórzyńska, doktorant (mail)
mgr Katarzyna Kuta, doktorant (mail)